Više od

1500

projekata

 

17

Sektora

Više od

4

Milijarde evra

u proteklih 10 godina

Više od

7

milijardi evra

u povoljnim kreditima

Stranica je u fazi izrade. Za trenutnu proveru tačnosti podataka pišite na visibility@euinfo.rs.
EU za Radansku ružu
Predrag Stošić
EU za robot Lalu
Vladimir Crnojević
EU za proizvodnju lešnika
Aleksandar Mauković

Sektori

Evropska unija deluje u Srbiji u 17 različitih sektora, od poljoprivrede do digitalne budućnosti i inovacija, vladavine prava i reforme javne uprave. Svi projekti i inicijative imaju za cilj promovisanje reformi u Srbiji kako bi se ispunili evropski standardi i podrška procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.
Last updated: 18. Jul 2024. 11:52